biểu trưng phi kim

tranh phi kim

bình gốm

biểu trưng 3D

SP KHÁC

ngân hàng mẫu quà quý

đĩa gốm

bình gốm cao cấp

việt nam hùng cường
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm cao cấp vẽ vàng 24k
- Màu sắc: Hoàng Tộc (Vàng Ngọc)
- Kích thước: ~H48 D26

Giá bán dự kiến: ~ 7.500.000 vnđ - 10.000.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: BT03
bảo bình phú quý
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm sứ cao cấp vẽ vàng 24k
- Màu sắc: Xanh Ngọc
- Kích thước: ~H34x24cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.850.000 vnđ - 2.150.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: BT02
bảo bình thịnh vượng
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm sứ cao cấp vẽ vàng 24k
- Màu sắc: Xanh lam chàm Hoàng Kim
- Kích thước: ~H29 D21

Giá bán dự kiến: ~ 1.650.000 vnđ - 1.900.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: BT05
bảo bình đại phúc
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Sứ cao cấp vẽ vàng 24k
- Màu sắc: Vàng Hoàng tộc
- Kích thước: H26 - H30

Giá bán dự kiến: ~ 1.850.000 vnđ - 3.000.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: BT01
VƯƠN RA BIỂN LỚN
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm sứ cao cấp vẽ vàng 24k
- Màu sắc: Xanh Ngọc
- Kích thước: ~H40 D16

Giá bán dự kiến: ~ 6.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: BT04

đĩa gốm cao cấp

ĐĨA GỐM CAO CẤP
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm cao cấp vẽ vàng 24k
- Men/Màu sắc: Đỏ Hồng Phúc
- Kích thước: D18, D20, D22, D24, D26, D30

Giá bán dự kiến: ~ 1.100.000 vnđ - 6.000.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: DG01
ĐĨA GỐM CAO CẤP
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm cao cấp vẽ vàng 24k
- Men/Màu sắc: Đỏ Hồng Phúc
- Kích thước: D18, D20, D22, D24, D26, D30

Giá bán dự kiến: ~ 1.100.000 vnđ - 6.000.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: DG02
ĐĨA GỐM CAO CẤP - nổi khối
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm cao cấp vẽ vàng 24k
- Men/Màu sắc: Tùy chọn
- Kích thước: 𝝫18, 𝝫20, 𝝫22, 𝝫26, …

Giá bán dự kiến: ~ 1.150.000 vnđ - 2.680.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: DG03
ĐĨA GỐM CAO CẤP - in decal
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Gốm cao cấp vẽ vàng 24k
- Men/Màu sắc: Tùy chọn
- Kích thước: 𝝫18, 𝝫20, 𝝫22, 𝝫26, …

Giá bán dự kiến: ~ 250.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: DG04

BIỂU TRƯNG PHI KIM

BIỂU TRƯNG mạ bạc
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Bạc
- Màu sắc: Blue Classic 
- Kích thước: ~22*22cm

Giá bán dự kiến: ~ 2.900.000 vnđ - 3.500.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM01
BIỂU TRƯNG mạ vàng
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng Gold
- Kích thước: ~22*22cm

Giá bán dự kiến: ~ 2.900.000 vnđ - 3.500.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM02
BIỂU TRƯNG mạ vàng - nổi khối
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng Gold
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM05
BIỂU TRƯNG mạ vàng
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng Gold
- Kích thước: ~22*22cm

Giá bán dự kiến: ~ 2.900.000 vnđ - 3.500.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM03
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Màu sắc: Bạc/silver
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM04
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Màu sắc: Bạc/silver
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM06
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM09
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM10
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM11
BIỂU TRƯNG PHI KIM
MÃ SP: PM12
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
BIỂU TRƯNG PHI KIM
MÃ SP: PM13
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM14
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM15
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM16
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*20cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM17
BIỂU TRƯNG PHI KIM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim + Gỗ
- Màu sắc: Bạc/Vàng đồng
- Kích thước: ~15*20cm

Giá bán dự kiến: ~ 1.800.000 vnđ - 2.800.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: PM18
TRANH ĐỒNG QUỐC HỘI VIỆT NAM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Xanh coban + Vàng gold
- Kích thước: ~20*15cm

Giá bán dự kiến: ~ 550.000 vnđ - 650.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TA01

TRANH phi kim

TRANH ĐỒNG VIETTEL
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Đỏ + Vàng gold
- Kích thước: ~32*25cm

Giá bán dự kiến: ~ 2.300.000 vnđ - 3.500.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TA02
TRANH ĐỒNG KCN SIKICO BÌNH PHƯỚC
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Xanh coban + Vàng gold
- Kích thước: ~32*25cm

Giá bán dự kiến: ~ 2.300.000 vnđ - 3.500.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TA03
TRANH ĐỒNG VẬN TẢI TRỰC THĂNG VIỆT NAM
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Đồng mạ Vàng
- Màu sắc: Xanh coban + Vàng gold
- Kích thước: ~32*25cm

Giá bán dự kiến: ~ 2.300.000 vnđ - 3.500.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TA04

tranh di sản

TRANH PHONG CẢNH DI SẢN
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~20*20cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN02
TRANH PHONG CẢNH
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~26*33cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN03
TRANH phong cảnh DI SẢN
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~33*26cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN04
TRANH PHONG CẢNH di sản
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~26*33cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN05
TRANH PHONG CẢNH di sản
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~20*20cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN06
TRANH phong cảnh di sản
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~26*33cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN07
TRANH phong cảnh di sản
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~25*25cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN08
TRANH phong cảnh di sản
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Phi kim mạ Vàng
- Màu sắc: Vàng gold
- Kích thước: ~58*36cm

Giá bán dự kiến: ~ 500.000 vnđ - 700.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: TCN09

biểu trưng 3d

BIỂU TRƯNG QUỐC HỘI 3D
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Kích thước: 15*15cm
- Giá sản xuất mẫu: 5.000.000 vnđ

- Giá bán dự kiến: ~ 1.900.000 vnđ - 2.900.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: KD01
BIỂU TRƯNG QUỐC HỘI 3D
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Kích thước: 15*15cm
- Giá sản xuất mẫu: 5.000.000 vnđ

- Giá bán dự kiến: ~ 1.900.000 vnđ - 2.900.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: KD02
BIỂU TRƯNG VIETTEL IDC 3D
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Kích thước: 15*15cm
- Giá sản xuất mẫu: 5.000.000 vnđ

- Giá bán dự kiến: ~ 1.900.000 vnđ - 2.900.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: KD03
BIỂU TRƯNG VIETTEL IDC 3D
- Phương thức: Chế tác thủ công
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Kích thước: 15*15cm
- Giá sản xuất mẫu: 5.000.000 vnđ

- Giá bán dự kiến: ~ 1.900.000 vnđ - 2.900.000 vnđ
(Theo số lượng và yêu cầu chế tác độc quyền thực tế)
MÃ SP: KD04

thông tin của chúng tôi

110 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

090.247.1102 - 090.176.1102
090.175.1102 093.247.1102

Email: quaquy.com@gmail.com

Website: https://quaquy.com

Số 6 xóm 5, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội